Kundalini Reiki

Kundalini Reiki on lempeä energian kanavointimuoto. Hoitavaa energiaa välittyy joka kerta sen verran kun vastaanottaja voi käyttää hyväkseen. Ei liikaa eikä liian voimakkaasti. Se on helppo ottaa vastaan. Varsinaiset hoitavat vaikutukset alkavat vastaanottamisesta ja voivat kestää tunneista jopa päiviin. Hoito kestää tapahtumana vain 15-30 minuuttia ja vastaa 1½ tunnin Usui Reikihoitoa. Kundalini Reiki energia hoitaa fyysistä, henkistä, eteeristä sekä sieluntasoja. Kundalini Reiki hoitaa samanaikaisesti menneisyyttä, tulevaisuutta ja nykyhetkeä. Hoitava energia etsiytyy kehossa sinne, missä sillä hetkellä on tarvetta. Suurimmalla osalla hoidossa kävijöistä elämä alkaa muuttua paljon parempaan suuntaan, kun heidän kanavansa avataan ja chakrat puhdistetaan tukoksista. Hoitojen myötä tulee tietoisemmaksi ja luovemmaksi oman elämänsä laadun suhteen. Kundalini Reikiä voi antaa myös eläimille. Useimmiten eläimet pitävät tästä nopeasti välittyvästä energiasta.


Mitä kundalini on?

Kundalini tarkoittaa tiettyjen parantavien energiakeskusten ja -kanavien avautumista, jolloin mahdollistuu pääsy maapallon energiaan. Juurichakra, joka on energiakeskus lähellä häntäluuta, toimii sisäänkäyntinä kundalini-energialle. Tästä energia jatkaa ylöspäin selkärankaa mukaillen läpi muiden pääasiallisten energiakeskusten, tullen ulos kruunuchakrasta. Avautunut kundalini tarkoittaa, että energia pääsee liikkumaan läpi avautuneiden ja puhdistuneiden osiemme.


Historia

Kundalini Reikin on tuonut tanskalainen Ole Gabrielsen Mestari Kuthumilta kanavoiden. Mestari Kuthumi (Koot Hoomi, Kh) on toisen säteen, eli Rakkauden ja Viisauden säteen, sekä planeettamme henkisen kehityksen säteen Chocan. Mestari Kuthumi toimii heidän kanssaan, jotka etsivät ja hyödyntävät kaikkea maailmaan kertynyttä viisautta tänä muutoksen aikana ja ovat valmiita jakamaan sen muiden kanssa. Tämän Mestarin energiat suunnataan fyysisen kehon ja mielen, sekä henkisen ylimielisyyden parantamiseen. Aktivoituminen laajentaa tietoisuutta ja mahdollistaa enemmän valoa, rauhaa ja rakkautta.

Kundalini Reiki energiahoitojen hinnat löydät energiahoito hinnastosta.